Победители конкурса:
I. 14086871 : PgMark II + 400 кешей и 150 000 монет
II. 14232923 : PgMark I + 300 кеш и 125 000 монет
III. 11487903 : Barret + 250 кеш и 100 000 монет
IV. 13932806 : M202A2 + 200 кеш и 75 000 монет
V. 9158729 : VSS Vintorez + 150 кеш и 100 000 монет